Nổi bậtTin tức

Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam lần thứ 6 (VACI2018)

Hội nghị - Triển lãm - Kết nối giao thương | Hà Nội, 03 – 07/3/2018

Diễn đàn Sáng kiến hợp tác về Nước VACI là sáng kiến nhằm thúc đẩy và chia sẻ các giải pháp sáng tạo về nước, đặc biệt là ở Việt Nam và các vùng nhiệt đới. Dưới sự chỉ đạo của Bộ tài nguyên và Môi trường, VACI được triển khai từ năm 2012. Đến nay, diễn đàn đã tập hợp đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp tiên phong trong các giải pháp mới, những phát hiện mới về khoa học và những đột phá công nghệ có thể thay đổi sự phát triển của ngành nước. Đặc biệt, VACI thu hút các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới, các đối tác nước ngoài trong xúc tiến và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm mang đến các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tuần lễ nước quốc tế Việt Nam 2018 VACI được phân chia thành bốn nội dung chính: (1) hội nghị; (2) triển lãm về nước; (3) diễn đàn kinh tế – giao thương và (4) kết nối – mạng lưới. Phần hội nghị gồm 1 phiên toàn thể về “Nước và mục tiêu phát triển bền vững” và 22 hội thảo khác nhau về các chủ đề nóng trên thế giới về tài nguyên nước. Phần triển lãm về nước gồm các gian hàng, triển lãm poster và diễn đàn kết nối các nhóm tham gia triển lãm. Bên cạnh đó, VACI 2018 cũng tổ chức 7 diễn đàn giao thương kinh tế và 8 chương trình kết nối mạng lưới trong khuôn khổ tuần lễ nước quốc tế lần này.

Ông Phan Kỳ Trung trình bày tham luận tại hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung và Ông Phan Kỳ Trung tại hội thảo thứ 10 với chủ đề “Phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất”

Đại diện của dự án Rise and Fall tham gia trong hội thảo 10 với chủ đề về Phát triển tài nguyên nước dưới đất bền vững với bài tham luận về “Quản trị tài nguyên nước dưới đất tại vùng ven biển đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam”. Bài tham luận gồm có 3 phần chính: (1) Giới thiệu tóm tắt về dự án Rise and Fall; (2) Tổng quát về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long; và, (3) Thách thức và cơ hội của công tác quản trị tài nguyên nước dưới đất tại vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin chi tiết về hội thảo

 

Tags

Bài viết liên quan

Close