Giới thiệu

Giới thiệu chung dự án

1. Bối cảnh của dự án
 •  Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), ĐBSCL được xác định là một trong những đồng bằng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH, nước biển dâng, các yếu tố thời tiết cực đoan, cộng thêm việc xây dựng các đập thủy điện từ các quốc gia thượng nguồn. Ảnh hưởng từ các yếu tố trên gây nên tình trạng thiếu nguồn nước mặt bổ sung, đặc biệt trong mùa khô. Việc khai thác nguồn tài nguyên nước dưới đất làm nguồn nước thay thế trong thời gian dài sẽ làm giảm sút tài nguyên nước dưới đất, điều này rất dễ dẫn đến tình trạng sụt lún đất.
 • Do vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm tăng cường năng lực cho các cá nhân và tổ chức nhằm ứng phó với trình trạng khai thác không kiểm soát nước dưới đất cũng như tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn gia tăng. Vì vậy, Trường Đại học Cần Thơ đã cùng với Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam, Liên Đoàn Địa chất Thủy văn và Khoa Khoa học Trái đất (Faculty of Geosciences) (thuộc Trường Đại học Utretch (Hà Lan)) đã thực hiện dự án: “Chiến lược thích ứng với sụt lún và đô thị hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nhằm ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn gia tăng”.
2. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ dự án
 •  Xây dựng mô hình toán tổng hợp đánh giá tổng quan mối tương quan giữa tình trạng sụt lún ở đồng bằng, động thái tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước dưới đất (cả về lưu lượng và xâm nhập mặn).
 •  Chuyển giao kết quả nghiên cứu đạt được cho Sở / Ban / Ngành của 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
3. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án
 •  Khoa Khoa học Trái đất (Faculty of Geosciences), Trường Đại học Utretch.
 •  Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.
 •  Các Sở / Ban / Ngành (ví dụ: Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn) ở địa phương có liên quan.
4. Tác động của dự án
      1. Phân tích tác động của dự án đối với đối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp)
Đối tượng hưởng thụ trực tiếp bao gồm:
 • Các Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Sở Tài Nguyên và Môi Trường và các công ty cấp nước ở địa phương.
 • Các nhà khoa học tham gia dự án.

Đối tượng hưởng thụ gián tiếp bao gồm: Người dân địa phương.

       2. Phân tích các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dự án sau khi kết thúc
 • Hổ trợ công tác lập qui hoạch sử dụng tài nguyên nước (mặt và dưới đất) ở địa phương mang tính bền vững.
5. Rủi ro
 • Chậm tiến độ thực hiện dự án do thủ tục xin triển khai thực hiện công tác đi thực địa ở địa phương gặp khó khăn.
 • Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị cùng thực hiện dự án có thể không rõ ràng.
 • Kinh phí thực hiện được chuyển khoản chậm (từ NWO) so với kế hoạch tài chính.
6. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc
 • Kết quả dự án sẽ được chuyển giao cho các đơn vị có liên quan ở địa phương.
 • Cơ chế hợp tác giữa các đơn vị tham gia dự án sẽ tiếp tục duy trì và do vậy việc áp dụng những kết quả nghiên cứu của dự án ở địa phương sẽ được đảm bảo.
Close