Nổi bậtTin tức

Dự án “Rise & Fall” tìm cách làm chậm quá trình sụt lún đất – đồng bằng Sông Cửu Long đang trong “tình trạng báo động về sụt lún”

Tạp chí Khoa Học (Science) đã đăng một bài viết giới thiệu về một số vấn đề Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phải đối mặt và tầm quan trọng của dự án “Rise và Fall: Chiến lược thích ứng với sụt lún và đô thị hóa ở ĐBSCL ứng phó với tính trạng xâm nhập mặn gia tăng”. Charlie Schmidt đã phỏng vấn Philip Minderhoudand và Esther Stouthamer trong buổi họp khởi động dự án tại Cần Thơ, Việt Nam.

Sụt lún là mối đe dọa cho đất nông nghiệp màu mỡ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Màu sắc trong hình ảnh này phản ánh sự thay đổi độ che phủ đất theo thời gian. Ảnh: ESA

Dự án Rise và Fall

Các chương trình nghiên cứu của dự án “Rise and Fall” hướng đến việc tăng cường năng lực cá nhân và tổ chức (bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các đơn vị quản lý tài nguyên nước và các nhà khoa học) trong việc phát triển các chiến lược thích ứng bền vững nhằm ứng phó với tình trạng khai thác không kiểm soát nguồn tài nguyên nước dưới đất, tình trạng sụt lún đất và xâm nhập mặn đang gia tăng ở vùng đô thị ĐBSCL. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến việc phát triển và cung cấp những thiết bị và công nghệ mới có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong điều kiện cụ thể ở ĐBSCL:

1. Xác định đặc tính địa chất và tình trạng sụt lún

  • Lượng hóa tình trạng sụt lún ở ĐBSCL trong hiện tại và tương lai
  • Xác định ảnh hưởng của tình trạng sụt lún đến tình trạng nước xâm mặn theo những kịch bản quản lý khác nhau.

2. Xác định động thái xâm nhập mặn của nguồn tài nguyên nước dưới đất

  • Lượng hóa hiện trạng xâm nhập mặn đối với nguồn tài nguyên nước dưới đất trong mối tương tác với nguồn tài nguyên nước mặt cũng như những tác động có thể có của quá trình đô thị hóa lên hệ thống thủy văn.

3. Xác định tình trạng xâm mặn và rủi ro do lũ ở khu vực cửa sông

  • Hiểu được thực trạng và dự báo những thay đổi về lũ cũng như tình trạng xâm nhập mặn đối với nguồn tài nguyên nước mặt và nước dưới đất
  • Xác định chiến lược quản lý phù hợp đối với nguồn tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước dưới đất.

4. Chiến lược quản trị cho quản lý bền vững

  • Phát triển các chiến lược quản trị tài nguyên nước nhằm ứng đối phó với tình trạng khai thác không kiểm soát nguồn tài nguyên nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng. Bên cạnh đó, công tác lượng hóa các thiệt hại do sự thay đổi trên đối với đời sống kinh tế – xã hội và tài nguyên môi trường cũng được quan tâm.
  • Tích hợp các kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu sinh cũng như đề xuất giải pháp nhằm áp dụng các kết quả nghiên cứu này trong công tác hoạch định chính sách và quản lý ở địa phương.
Nguồn: Đại học Utrecht
Tags

Bài viết liên quan

Close