Ấn phẩm

Công tác quản lý nguồn tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý nguồn tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản của người dân vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long ở hiện tại và từ đó xác định những giải pháp phù hợp dựa trên các mâu thuẫn giữa các mục đích sử dụng tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp (thủy sản) và nhận thức của người dân trước các mâu thuẫn trong mục đích sử dụng nguồn tài nguyên nước mặt. Kết quả đạt được cho thấy, mâu thuẫn trong sử dụng nguồn nước giữa các hộ nông dân được xác định là do phương pháp quản lý nước chưa hợp lý của người dân địa phương dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, lây lan mầm bệnh và nhiễm mặn nguồn nước được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã cung cấp một cái nhìn tổng thể về thực trạng những thuận lợi và khó khăn mà người dân gặp phải trong hiện tại, những cơ hội và nguy cơ trong tương lai của người dân trong việc phát triển nông nghiệp ở vùng nghiên cứu. Ngoài ra, những khuyến nghị nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn, góp phần nâng cao công tác quản lý nguồn tài nguyên nước mặt trong canh tác nông nghiệp (bao gồm thủy sản) phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp hiện tại đã được đề xuất.

TÁC GIẢ

Nguyễn Trần Khánh1, Trần Thị Lệ Hằng1, Nguyễn Thụy Kiều Diễm2 và Văn Phạm Đăng Trí1
1 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
2 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Chi tiết
Tags

Bài viết liên quan

Close